4.77. Cięciwy AB i CD są różnymi średnicami jednego okręgu. Wykaż, że czworo kąt ABCD jest prostokątem. D D

4.77. Cięciwy AB i CD są różnymi średnicami jednego okręgu. Wykaż, że czworo kąt ABCD jest prostokątem. D D