4.78. Wewnątrz równoległoboku narysowano dwa półokręgi: średnicą jedne go jest krótszy bok, a średnicą drugiego – dłuższy bok równoległoboku. Wykaż, że punkt przecięcia tych półokręgów różny od wierzchołka równoległoboku należy do jednej z przekątnych tego równoległoboku. D

4.78. Wewnątrz równoległoboku narysowano dwa półokręgi: średnicą jedne go jest krótszy bok, a średnicą drugiego – dłuższy bok równoległoboku. Wykaż, że punkt przecięcia tych półokręgów różny od wierzchołka równoległoboku należy do jednej z przekątnych tego równoległoboku. D