...

4.81. Na rysunku obok dany jest okrąg o środku w punk cie O oraz kąty środkowe: a i B. Wykaż, że jeśli a a = 80 degrees i beta = 50 degrees , to OC||AB . Twierdzenie o stycznej i siecznej

4.81. Na rysunku obok dany jest okrąg o środku w punk cie O oraz kąty środkowe: a i B. Wykaż, że jeśli a a = 80 degrees i beta = 50 degrees , to OC||AB . Twierdzenie o stycznej i siecznej 

Zobacz!