...

4.82. Z punktu P poprowadzono styczną do okręgu w p unkcie A oraz sieczną, przecinającą okrąg w punk tach B i C, jak na rysunku obok. Wiedząc, że |PB| = 1 cm oraz |BC| = 8 cm , oblicz PA.

4.82. Z punktu P poprowadzono styczną do okręgu w p unkcie A oraz sieczną, przecinającą okrąg w punk tach B i C, jak na rysunku obok. Wiedząc, że |PB| = 1 cm oraz |BC| = 8 cm , oblicz PA. 

Zobacz!