...

4.83. Przez punkt P poprowadzono styczną do okręgu w punkcie A i ste na przecinającą ten okrąg kolejno w punktach B i C. Wiedząc, że |PB| = 4 cm , oblicz długość cięciwy BC. |PA| = 8

4.83. Przez punkt P poprowadzono styczną do okręgu w punkcie A i ste na przecinającą ten okrąg kolejno w punktach B i C. Wiedząc, że |PB| = 4 cm , oblicz długość cięciwy BC. |PA| = 8

Zobacz!