...

4.84. Przez punkt P leżący w odległości 11 cm od środka okręgu, poprowa dzono sieczną, która przecięła ten okrąg kolejno w punktach A i B. Wiedząc, że ie * [PA] = |AB| = 6 cm , oblicz promień tego okręgu.

4.84. Przez punkt P leżący w odległości 11 cm od środka okręgu, poprowa dzono sieczną, która przecięła ten okrąg kolejno w punktach A i B. Wiedząc, że ie * [PA] = |AB| = 6 cm , oblicz promień tego okręgu. 

Zobacz!