4.85. W okręgu poprowadzono cie P. Wiedząc, dwie cięciwy AB i CD, które przecięły się w punk że |AP| = 10 cm, |BP| = 4 cm oraz PD|=2,5 cm , oblicz |CP|.

4.85. W okręgu poprowadzono cie P. Wiedząc, dwie cięciwy AB i CD, które przecięły się w punk że |AP| = 10 cm, |BP| = 4 cm oraz PD|=2,5 cm , oblicz |CP|.