4.86. Punkt P przecięcia cięciw AB i CD okręgu dzieli cięciwę AB na odcinki długości 8 cm i 3 cm. Wiedząc, że |CP| / |PD| = 3/2 , oblicz długość cięciwy CD.

4.86. Punkt P przecięcia cięciw AB i CD okręgu dzieli cięciwę AB na odcinki długości 8 cm i 3 cm. Wiedząc, że |CP| / |PD| = 3/2 , oblicz długość cięciwy CD.