...

4.82. Wysokości równolegloboku, popro- wadzone z wierzchołków kątów rozwartych na dłuższe boki, dzielą ten równoleglobok na dwa trójkąty równoramienne i kwadrat, zobacz rysunek obok. a) Wykaż, że punkty przecięcia tych wysokości z dłuższą przekątną dzielą tę prze- kątną na trzy odcinki równej długości. b) Wiedząc dodatkowo, że dłuższy bok równolegloboku ma długość 6 cm, oblicz dłu gość odcinka dłuższej przekątnej, który jest zawarty w kwadracie.

4.82. Wysokości równolegloboku, popro- wadzone z wierzchołków kątów rozwartych na dłuższe boki, dzielą ten równoleglobok na dwa trójkąty równoramienne i kwadrat, zobacz rysunek obok. a) Wykaż, że punkty przecięcia tych wysokości z dłuższą przekątną dzielą tę prze- kątną na trzy odcinki równej długości. b) Wiedząc dodatkowo, że dłuższy bok równolegloboku ma długość 6 cm, oblicz dłu gość odcinka dłuższej przekątnej, który jest zawarty w kwadracie.

Zobacz!