4.83. W 90 80 70 60 50 40 30 20 10 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 czas Įmin] a) Odczytaj z wykresu, ile wody było w zbiorniku po odkręcenia kranu napływowego. b) c) Po ilu 10 minutach od momentu minutach od momentu odkręcenia kranu w zbiorniku znajdowało się 70 litrów wody? Napisz wzór funkcji, określający zależność liczby litrów wody w pojemniku od czasu, jaki upłynął po odkręceniu kranu napływowego, do chwili napełnienia zbiornika woda.

4.83. W 90 80 70 60 50 40 30 20 10 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 czas Įmin] a) Odczytaj z wykresu, ile wody było w zbiorniku po odkręcenia kranu napływowego. b) c) Po ilu 10 minutach od momentu minutach od momentu odkręcenia kranu w zbiorniku znajdowało się 70 litrów wody? Napisz wzór funkcji, określający zależność liczby litrów wody w pojemniku od czasu, jaki upłynął po odkręceniu kranu napływowego, do chwili napełnienia zbiornika woda.