4.85. Turysta wyruszył ze schroniska o godzinie 700, kierując się prosto pod górę. W ciągu pierwszej godziny przeszedł 3 km, a w ciągu następnej przeszedł 5 km, po nieważ droga biegła grzbietami gór. Następnie odpoczywał przez 40 minut, podzi wiając piękny krajobraz. Pozostałą część trasy szedł z prędkością 3 km/h i przybył do celu o godzinie 11 ^ 00 a) Naszkicuj wykres funkcji, opisującej drogę turysty w zależności od czasu. b) lle kilometrów przeszedł turysta? objętość [litry)

 4.85. Turysta wyruszył ze schroniska o godzinie 700, kierując się prosto pod górę. W ciągu pierwszej godziny przeszedł 3 km, a w ciągu następnej przeszedł 5 km, po nieważ droga biegła grzbietami gór. Następnie odpoczywał przez 40 minut, podzi wiając piękny krajobraz. Pozostałą część trasy szedł z prędkością 3 km/h i przybył do celu o godzinie 11 ^ 00 a) Naszkicuj wykres funkcji, opisującej drogę turysty w zależności od czasu. b) lle kilometrów przeszedł turysta? objętość [litry)