4.88. Punkty A, B, C należą do okręgu. Styczna do okręgu w punkcie A przecina półprostą w punkcie P. Wykaż, że jeśli |PB| / |BC| = 1/3 , to |PA| / |PC| = 1/2 . CB^ D

4.88. Punkty A, B, C należą do okręgu. Styczna do okręgu w punkcie A przecina półprostą w punkcie P. Wykaż, że jeśli |PB| / |BC| = 1/3 , to |PA| / |PC| = 1/2 . CB^ D 

Chcę dostęp do Akademii!