4.89. Punkty A, B, C należą do okręgu. Styczna do okręgu w punkcie A przecina półprostą CB^ w punkcie P. Wykaż, że jeśli |PA| / |PC| = 3/5 to |PB| / |BC| = 9/16 .

4.89. Punkty A, B, C należą do okręgu. Styczna do okręgu w punkcie A przecina półprostą CB^ w punkcie P. Wykaż, że jeśli |PA| / |PC| = 3/5 to |PB| / |BC| = 9/16 .