4.90. Na rysunku obok punkty A, B, C nale żą do okręgu oraz |AB| = |AC| Średnica AD za wiera wysokość AE trójkąta ABC. Wiedząc, że |AE| = 12 cm oraz |ED| = 3 cm , oblicz długości boków tego trójkąta.

4.90. Na rysunku obok punkty A, B, C nale żą do okręgu oraz |AB| = |AC| Średnica AD za wiera wysokość AE trójkąta ABC. Wiedząc, że |AE| = 12 cm oraz |ED| = 3 cm , oblicz długości boków tego trójkąta.