4.91. Na rysunku obok boki AB i BC trójkąta ABC są stycz ne do okręgu o środku w punkcie O, odpowiednio w punk D i E. Odległość punktu C od punktu O jest równa 5. Okrąg przecina bok AC kolejno w punktach PiQ. Wiedząc, że |PQ| = |PC| = 2sqrt(2) , oblicz: tach a) promień okręgu, b) długości odcinków, na jakie punkt E dzieli bok BC. E i*alpha B В

4.91. Na rysunku obok boki AB i BC trójkąta ABC są stycz ne do okręgu o środku w punkcie O, odpowiednio w punk D i E. Odległość punktu C od punktu O jest równa 5. Okrąg przecina bok AC kolejno w punktach PiQ. Wiedząc, że |PQ| = |PC| = 2sqrt(2) , oblicz: tach a) promień okręgu, b) długości odcinków, na jakie punkt E dzieli bok BC. E i*alpha B В