4.92. W trójkącie ABC, w którym |AC| > |BC| na odcinki AD i DB w taki sposób, że spodek wysokości dzieli bok AB przecina bok AB w punkcie E, a bok AC w punkcie F. Wiedząc, że CD. |AD| / |DB| = 3/1 . Symetralna boku AB |EF|=2,1 cm,

4.92. W trójkącie ABC, w którym |AC| > |BC| na odcinki AD i DB w taki sposób, że spodek wysokości dzieli bok AB przecina bok AB w punkcie E, a bok AC w punkcie F. Wiedząc, że CD. |AD| / |DB| = 3/1 . Symetralna boku AB |EF|=2,1 cm,