4.93. W trójkącie ABC bok AB ma długość 16 cm. Punkt D jest spodkiem wy w punkcie P w taki sposób, że |CP| : |PB| = 1/2 zawarty w trójkącie ma długość 6 cm, oblicz: Wiedząc, że odcinek tej symetralnej . a) wysokość CD, b) obwód trójkąta ABC, c) odległość punktu D od wierzchołka B, d) odległość punktu D od boku AC.

4.93. W trójkącie ABC bok AB ma długość 16 cm. Punkt D jest spodkiem wy w punkcie P w taki sposób, że |CP| : |PB| = 1/2 zawarty w trójkącie ma długość 6 cm, oblicz: Wiedząc, że odcinek tej symetralnej . a) wysokość CD, b) obwód trójkąta ABC, c) odległość punktu D od wierzchołka B, d) odległość punktu D od boku AC.