4.94. Symetralne boków trójkąta prostokątnego przecinają się w punkcie odle od wierzchołka kąta prostego o 5 cm. Wiedząc, że długości przyprostokątnych głym pozostają w stosunku 3: 4, oblicz obwód tego trójkąta. 2 cm i 6 cm. Oblicz przeciwprostokątnej dzieli dłuższą

4.94. Symetralne boków trójkąta prostokątnego przecinają się w punkcie odle od wierzchołka kąta prostego o 5 cm. Wiedząc, że długości przyprostokątnych głym pozostają w stosunku 3: 4, oblicz obwód tego trójkąta. 2 cm i 6 cm. Oblicz przeciwprostokątnej dzieli dłuższą