4.96. W trójkącie prostokątnym ABC, w którym przecina ten bok w ICAB|=90^ symetralna boku AB punkcie D, zaś bok BC w punkcie E. Wiedząc, że |AB| = 42 cm oraz |DE| = 28 cm , oblicz obwód trójkąta ABC.

4.96. W trójkącie prostokątnym ABC, w którym przecina ten bok w ICAB|=90^ symetralna boku AB punkcie D, zaś bok BC w punkcie E. Wiedząc, że |AB| = 42 cm oraz |DE| = 28 cm , oblicz obwód trójkąta ABC.