4.97. W trójkącie równoramiennym ABC kąt przy wierzchołku C jest równy 120°. Symetralne boków trójkąta przecinają się w punkcie P. Wiedząc, że oblicz długości boków trójkąta ABC. D

4.97. W trójkącie równoramiennym ABC kąt przy wierzchołku C jest równy 120°. Symetralne boków trójkąta przecinają się w punkcie P. Wiedząc, że oblicz długości boków trójkąta ABC. D