4.98. Na |CP| = 4 cm trójkącie ostrokątnym ABC opisano okrąg o środku S. Wykaż, że: a) jeśli punkt S należy do jednej z wysokości trójkąta, to ten trójkąt jest równo ramienny, b) jeśli punkt S dzieli wysokość trójkąta w stosunku 2/1 trójkąta, to ten trójkąt jest równoboczny. licząc od wierzchołka

4.98. Na |CP| = 4 cm trójkącie ostrokątnym ABC opisano okrąg o środku S. Wykaż, że: a) jeśli punkt S należy do jednej z wysokości trójkąta, to ten trójkąt jest równo ramienny, b) jeśli punkt S dzieli wysokość trójkąta w stosunku 2/1 trójkąta, to ten trójkąt jest równoboczny. licząc od wierzchołka