4. Jeśli bok prostokąta długości x zwiększymy o 3, a bok długości y zmniejszymy o 2, to otrzymamy prostokąt, którego pole będzie o 9 lata. Zależność między x i y opisuje równanie: większe od pola danego prosto C. – 3x + 2y = 3 D. 3y – 2x = 15 D. x = 4 A – 3y + 2x = 15 B. 3x – 2y = 3

4. Jeśli bok prostokąta długości x zwiększymy o 3, a bok długości y zmniejszymy o 2, to otrzymamy prostokąt, którego pole będzie o 9 lata. Zależność między x i y opisuje równanie: większe od pola danego prosto C. – 3x + 2y = 3 D. 3y – 2x = 15 D. x = 4 A – 3y + 2x = 15 B. 3x – 2y = 3