5. Wskaż równanie prostej, która jest równoległa do osi OY y = 1 B. x + y = 0 C. x – y = 2

5. Wskaż równanie prostej, która jest równoległa do osi OY y = 1 B. x + y = 0 C. x – y = 2