6. Para (- 2, – 10) jest rozwiązaniem układu równań: – 7x + 3y = – 16 x – y = – 8 x + 3y = – 32, \qquad y = 5x + 1

 6. Para (- 2, – 10) jest rozwiązaniem układu równań: – 7x + 3y = – 16 x – y = – 8 x + 3y = – 32, \qquad y = 5x + 1