7. Aby układ równań nanie: A, 4x – 7y = 10 B. y = 1, 75x – 2

7. Aby układ równań nanie: A, 4x – 7y = 10 B. y = 1, 75x – 2