8. Które z poniższych układów są sprzeczne? 3x – y = 8, \qquad 3x – y = 4 A lill II. – 5x + y = 6, \qquad y = 5x + 6 B. tylko ! B. 5x – 3y = 20, \qquad – 9x + y = 8 y – 6x = 3, \qquad x – y = 8 był nieoznaczony, wystarczy dopisać rów y = 4/7 * x – 2 C. y= D. y = 7/4 * x + 2 0, 6x – 0, 2y = 1, \qquad y = 3x – 4 D. ll i III C. li II D. 7x-4y 8

 8. Które z poniższych układów są sprzeczne? 3x – y = 8, \qquad 3x – y = 4 A lill II. – 5x + y = 6, \qquad y = 5x + 6 B. tylko ! B. 5x – 3y = 20, \qquad – 9x + y = 8 y – 6x = 3, \qquad x – y = 8 był nieoznaczony, wystarczy dopisać rów y = 4/7 * x – 2 C. y= D. y = 7/4 * x + 2 0, 6x – 0, 2y = 1, \qquad y = 3x – 4 D. ll i III C. li II D. 7x-4y 8