4. Wykres funkcji f(x) = 2x – 12 , gdzie x in R , przecina oś OY w punkcie: A.(0,-12) B. (6, 0)

4. Wykres funkcji f(x) = 2x – 12 , gdzie x in R , przecina oś OY w punkcie: A.(0,-12) B. (6, 0)