5.1. Wśród poniższych równań znajdują się równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. Wskaż je. a) 2x – y ^ 2 = 0 d) 5x = 3 – sqrt(2) * y b) 3x – 5y = 1 e) xy = 8 c) x x – sqrt(y) = 2 6) – 1/3 * y = 5 – x

5.1. Wśród poniższych równań znajdują się równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. Wskaż je. a) 2x – y ^ 2 = 0 d) 5x = 3 – sqrt(2) * y b) 3x – 5y = 1 e) xy = 8 c) x x – sqrt(y) = 2 6) – 1/3 * y = 5 – x