33. Wykaż, że liczba 1/(3sqrt(2) + 4) jest miejscem zerowym funkcji liniowej . f(x) = (3sqrt(2) – 4) * x + 12sqrt(2) – 17

33. Wykaż, że liczba 1/(3sqrt(2) + 4) jest miejscem zerowym funkcji liniowej . f(x) = (3sqrt(2) – 4) * x + 12sqrt(2) – 17