32. Wykaż, że jeśli funkcja liniowa f(x) = ax + b – 2 jest malejąca i jednocześnie jej D wykres przecina oś OY poniżej punktu P(0, – 2) , to iloczyn a. b jest dodatni. D

32. Wykaż, że jeśli funkcja liniowa f(x) = ax + b – 2 jest malejąca i jednocześnie jej D wykres przecina oś OY poniżej punktu P(0, – 2) , to iloczyn a. b jest dodatni. D