5.10. Napisz równania prostych k, l, m, które wyznaczają trójkąt ABC na rysunku poniżej. a) b) -4 8 m B. -1 6 X -6-5-4-3-2- 8 9 10

5.10. Napisz równania prostych k, l, m, które wyznaczają trójkąt ABC na rysunku poniżej. a) b) -4 8 m B. -1 6 X -6-5-4-3-2- 8 9 10