...

5.11. Podaj wszystkie pary liczb całkowitych dodatnich, będących rozwiązaniami danego równania. a) x + 3y = 18 b) x + 5y = 35 c) 7x + 3y = 21 d) 3x + 25y = 40 . Układ równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. Graficzne rozwiązywanie układów równań

 5.11. Podaj wszystkie pary liczb całkowitych dodatnich, będących rozwiązaniami danego równania. a) x + 3y = 18 b) x + 5y = 35 c) 7x + 3y = 21 d) 3x + 25y = 40 . Układ równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. Graficzne rozwiązywanie układów równań 

Zobacz!