5.10. Przeprowadzono sondę telefoniczną, zadając pytanie: „Ile godzin dziennie ogląda Pan (Pani) Iewizje?^ prime prime . Otrzymano następujące wyniki: 10,5 2,5 1 3,5 46 2 1,5 3 0,5 2 1 10 0,5 2 3 4 4,5 5 2 3 1 4 2 3 1 4 0,5. Przedstaw zebrane dane na diagramie kolumnowym. b) Jaki jest średni czas oglądania telewizji w ciągu dnia? procent badanych osób ogląda telewizję w czasie przekraczającym średni czas? Wynik zaokrąglij do jednego miejsca po przecinku. osób spośród badanych przeznacza dziennie na oglądanie telewizji więcej czasu, niż wynosi podwojony średni czas?

5.10. Przeprowadzono sondę telefoniczną, zadając pytanie: „Ile godzin dziennie ogląda Pan (Pani) Iewizje?^ prime prime . Otrzymano następujące wyniki: 10,5 2,5 1 3,5 46 2 1,5 3 0,5 2 1 10 0,5 2 3 4 4,5 5 2 3 1 4 2 3 1 4 0,5. Przedstaw zebrane dane na diagramie kolumnowym. b) Jaki jest średni czas oglądania telewizji w ciągu dnia? procent badanych osób ogląda telewizję w czasie przekraczającym średni czas? Wynik zaokrąglij do jednego miejsca po przecinku. osób spośród badanych przeznacza dziennie na oglądanie telewizji więcej czasu, niż wynosi podwojony średni czas?

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz