5.11. Na diagramie kolowym procentowym przedstawiono wyniki pomiaru wzro stu uczniów klasy pierwszej pewnego liceum. 20% 28% |152 cm 160 cm 162 cm 168 cm 170 cm 4% 40% 8% a) Oblicz średni wzrost uczniów w tej klasie. b) Przedstaw zebrane dane na diagramie częstości względnych. c) Wiedząc, że w tej klasie zmierzono wzrost 25 uczniom, sporządź tabelę liczebności d) Ilu uczniów ma wzrost powyżej średniej?

5.11. Na diagramie kolowym procentowym przedstawiono wyniki pomiaru wzro stu uczniów klasy pierwszej pewnego liceum. 20% 28% |152 cm 160 cm 162 cm 168 cm 170 cm 4% 40% 8% a) Oblicz średni wzrost uczniów w tej klasie. b) Przedstaw zebrane dane na diagramie częstości względnych. c) Wiedząc, że w tej klasie zmierzono wzrost 25 uczniom, sporządź tabelę liczebności d) Ilu uczniów ma wzrost powyżej średniej?

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz