5.12. W bibliotece szkolnej badano, ile książek wypożyczają uczniowie nego technikum, w ciągu miesiąca. Uzyskane wyniki przedstawia poniższa tabela. klasy 1b pew 7 8 Liczba wypożyczonych książek Liczba uczniów 1 4 2 3 4 8 3. 1 a) Oblicz średnią liczbę wypożyczonych książek w danym miesiącu Wynik zaokrąglij do jednego miejsca po przecinku. dla klasy 1b. b) Oblicz, jaki procent uczniów tej klasy wypożycza więcej książek, niż wynosi śred nia dla klasy

5.12. W bibliotece szkolnej badano, ile książek wypożyczają uczniowie nego technikum, w ciągu miesiąca. Uzyskane wyniki przedstawia poniższa tabela. klasy 1b pew 7 8 Liczba wypożyczonych książek Liczba uczniów 1 4 2 3 4 8 3. 1 a) Oblicz średnią liczbę wypożyczonych książek w danym miesiącu Wynik zaokrąglij do jednego miejsca po przecinku. dla klasy 1b. b) Oblicz, jaki procent uczniów tej klasy wypożycza więcej książek, niż wynosi śred nia dla klasy 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz