5.13. W pewnej firmie badano, ile zwolnień lekarskich biorą w ciągu roku jej pra: cownicy. Wyniki są przedstawione na poniższym diagramie. 3% 20% 32% 45% 10% 20% 30% 40% 50% 60% procent pracowników zwolnien lekarskich wci 0% a) Jaka jest średnia liczba zwolnień w ciągu roku przypadająca na jednego pracow nika tej firmy? b) w firmie pracuje 200 osób. lle osób było na zwolnieniu lekarskim więcej niż je. den raz w roku? c) O ile procent więcej jest tych pracowników, którzy korzystali ze zwolnień lekar skich, niż tych, którzy nie byli na zwolnieniu?

5.13. W pewnej firmie badano, ile zwolnień lekarskich biorą w ciągu roku jej pra: cownicy. Wyniki są przedstawione na poniższym diagramie. 3% 20% 32% 45% 10% 20% 30% 40% 50% 60% procent pracowników zwolnien lekarskich wci 0% a) Jaka jest średnia liczba zwolnień w ciągu roku przypadająca na jednego pracow nika tej firmy? b) w firmie pracuje 200 osób. lle osób było na zwolnieniu lekarskim więcej niż je. den raz w roku? c) O ile procent więcej jest tych pracowników, którzy korzystali ze zwolnień lekar skich, niż tych, którzy nie byli na zwolnieniu?

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz