5.10. W trójkącie prostokątnym przypro stokątne mają długość a i b, zaś przeciwpro stokątna ma długość c. Wykaż, że jeśli na przeciw boku a leży kąt a taki, że tg * alpha = 2 , to (a^ prime -c^ 2 )(b^ 2 -c^ 2 ) (a^ prime +b^ 2 +c^ 2 )^ 2 – 1 2

5.10. W trójkącie prostokątnym przypro stokątne mają długość a i b, zaś przeciwpro stokątna ma długość c. Wykaż, że jeśli na przeciw boku a leży kąt a taki, że tg * alpha = 2 , to (a^ prime -c^ 2 )(b^ 2 -c^ 2 ) (a^ prime +b^ 2 +c^ 2 )^ 2 – 1 2