5 .11. Wykaż, że jeśli alpha in(0^ ,90^ ) oraz –

5 .11. Wykaż, że jeśli alpha in(0^ ,90^ ) oraz –