...

5.101. Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu wynosi 50(3+2√3) cm² Przekątna jednej ze ścian bocznych jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45°, a przekątna sąsiedniej ściany bocznej jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60°. Oblicz długości krawędzi tego prostopadłościanu

5.101. Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu wynosi 50(3+2√3) cm² Przekątna jednej ze ścian bocznych jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45°, a przekątna sąsiedniej ściany bocznej jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60°. Oblicz długości krawędzi tego prostopadłościanu

Zobacz!