...

5.102. Przekątna ściany bocznej i krawędź boczna graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, wychodzące z tego samego wierzchołka, tworzą kąt 30°. Pole po- wierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe 350√3 cm². Oblicz długość przekątnej ściany bocznej

5.102. Przekątna ściany bocznej i krawędź boczna graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, wychodzące z tego samego wierzchołka, tworzą kąt 30°. Pole po- wierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe 350√3 cm². Oblicz długość przekątnej ściany bocznej

Zobacz!