...

5.102. Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku długości 1 dm, a spodkiem wy sokości ostrosłupa jest jeden z wierzchołków tego kwadratu. Dwie ściany boczne

5.102. Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku długości 1 dm, a spodkiem wy sokości ostrosłupa jest jeden z wierzchołków tego kwadratu. Dwie ściany boczne

Zobacz!