...

5.106. W ostrosłupie prawidlowym czworokątnym wysokość jest równa 2√3 cm, a kat między wysokością ostrosłupa a wysokością ściany bocznej ma 30°. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa. 128 Matematyka Zbiór zadań Klasa 4 Zakres rozszerzony

5.106. W ostrosłupie prawidlowym czworokątnym wysokość jest równa 2√3 cm, a kat między wysokością ostrosłupa a wysokością ściany bocznej ma 30°. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa. 128 Matematyka Zbiór zadań Klasa 4 Zakres rozszerzony

Zobacz!