...

5.105. Podstawą graniastosłupa prostego jest równoleglobok o bokach długoś cl 2 dm i 4 dm, którego kąt ostry jest równy 60°. Krótsza przekątna graniasto- slupa tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 30°. Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa.

5.105. Podstawą graniastosłupa prostego jest równoleglobok o bokach długoś cl 2 dm i 4 dm, którego kąt ostry jest równy 60°. Krótsza przekątna graniasto- slupa tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 30°. Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa.

Zobacz!