...

5.104. W graniastosłupie prostym podstawa jest rombem, którego przekątne mają długość 30 cm i 16 cm. Dłuższa przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45°. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa.

5.104. W graniastosłupie prostym podstawa jest rombem, którego przekątne mają długość 30 cm i 16 cm. Dłuższa przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45°. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa.

Zobacz!