...

5.109. Pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego wyno- si 136√3 cm², a pole podstawy jest równe 64√3 cm². Oblicz wysokość tego ostrosłupa.

5.109. Pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego wyno- si 136√3 cm², a pole podstawy jest równe 64√3 cm². Oblicz wysokość tego ostrosłupa.

Zobacz!