...

5.110. Podstawą ostrosłupa prostego jest trójkąt prostokątny równoramienny, którego ramię ma długość 6/2 cm. Wiedząc, że wysokość ostrosłupa jest równa 8 cm, oblicz: a) długość krawędzi bocznych, b) pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.

5.110. Podstawą ostrosłupa prostego jest trójkąt prostokątny równoramienny, którego ramię ma długość 6/2 cm. Wiedząc, że wysokość ostrosłupa jest równa 8 cm, oblicz: a) długość krawędzi bocznych, b) pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.

Zobacz!