...

5.111. Podstawą ostrosłupa prostego jest prostokąt, którego boki pozostają w stosunku 39: 25. Wysokości różnych ścian bocznych poprowadzone na krawę dzie podstawy ostrosłupa są równe: 60 cm i 52 cm. Oblicz długość krawędzi bocznej tego ostrosłupa

5.111. Podstawą ostrosłupa prostego jest prostokąt, którego boki pozostają w stosunku 39: 25. Wysokości różnych ścian bocznych poprowadzone na krawę dzie podstawy ostrosłupa są równe: 60 cm i 52 cm. Oblicz długość krawędzi bocznej tego ostrosłupa

Zobacz!