...

5.112. Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku długości 1 dm, a spodkiem wy. sokości ostrosłupa jest jeden z wierzchołków tego kwadratu. Dwie ściany boczne są nachylone do płaszczyzny podstawy pod kątem 60°. Oblicz: a) długość krawędzi bocznych ostrosłupa, b) pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.

5.112. Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku długości 1 dm, a spodkiem wy. sokości ostrosłupa jest jeden z wierzchołków tego kwadratu. Dwie ściany boczne są nachylone do płaszczyzny podstawy pod kątem 60°. Oblicz: a) długość krawędzi bocznych ostrosłupa, b) pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.

Zobacz!