...

5.113. Podstawą ostrosłupa jest trójkąt prostokątny, którego przyprostokątne mają długość 30 cm 140 cm. Spodek wysokości ostrosłupa jest wierzchołkiem kąta prostego trójkąta w podstawie. Ściana boczna o największym polu jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem ostrym a takim, że tga 1. Oblicz pole

5.113. Podstawą ostrosłupa jest trójkąt prostokątny, którego przyprostokątne mają długość 30 cm 140 cm. Spodek wysokości ostrosłupa jest wierzchołkiem kąta prostego trójkąta w podstawie. Ściana boczna o największym polu jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem ostrym a takim, że tga 1. Oblicz pole

Zobacz!