5.13. Na końcowym ramieniu kąta a, umieszczonego w układzie współrzędnych w po tozeniu standardowym, znajduje się punkt P. Wyznacz odległość tego punktu od punktu o(0, 0) Następnie oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kąta a-o ile istnieją. a- bullet a) P(12, 5) d) P(15, – 8) b) P(- 2, 2sqrt(3)) e) P(0, – 3) c) P(- sqrt(3), – sqrt(6)) f) P(- 5, 0)

5.13. Na końcowym ramieniu kąta a, umieszczonego w układzie współrzędnych w po tozeniu standardowym, znajduje się punkt P. Wyznacz odległość tego punktu od punktu o(0, 0) Następnie oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kąta a-o ile istnieją. a- bullet a) P(12, 5) d) P(15, – 8) b) P(- 2, 2sqrt(3)) e) P(0, – 3) c) P(- sqrt(3), – sqrt(6)) f) P(- 5, 0)